News

Incheiati asigurare CARGO, online!

Reguli noi pentru şoferii străini în Austria

luni, 23 ianuarie 2017

Cu efect imediat, dispozitiile cu privire la salariul minim în Austria, precum şi Directiva UE cu privire la detaşarea angajaţilor intră în vigoare în Austria pentru transportul internaţional. Acestea trebuie să fie cunoscute de către societăţi şi şoferi.

Guvernul austriac a extins începând cu 01.01.2017 implementarea salariului minim, austriac şi a Directivei UE cu privire la detaşarea angajaților pentru toate transporturile internaţionale din şi către Austria în sectorul de transport rutier de marfă. Doar transportul de tranzit este exclus.

Reguli noi pentru şoferii străini în Austria

Cu efect imediat, dispozitiile cu privire la salariul minim în Austria, precum şi Directiva UE cu privire la detaşarea angajaţilor intră în vigoare în Austria pentru transportul internaţional. Acestea trebuie să fie cunoscute de către societăţi şi şoferi.

Guvernul austriac a extins începând cu 01.01.2017 implementarea salariului minim, austriac şi a Directivei UE cu privire la detaşarea angajaților pentru toate transporturile internaţionale din şi către Austria în sectorul de transport rutier de marfă. Doar transportul de tranzit este exclus.

Declaraţia de detaşare în cazul transporturilor bilaterale şi operaţiunilor de cabotaj

Astfel, înainte de a se angaja în Austria şoferii ce realizează transporturi internaţionale din şi către Austria, precum şi operaţiuni de cabotaj, trebuie să depună o declaraţie de detaşare în cadrul platformei de detaşare a Ministerului Federal al Muncii, Protecţiei Sociale şi a Consumatorilor. Şoferul trebuie să deţină declaraţia de detaşare în momentul în care intră pe teritoriul federal.

Posibile facilităţi în cazul declaraţiei de detaşare

În principal, angajatorul trebuie să raporteze fiecare detaşare individuală în Viena. O declaraţie de detaşare pentru o perioadă de timp mai lungă este posibilă doar în cazuri excepţionale. Ca posibile facilităţi în cazul declarării Ministerul oferă posibilitatea de a declara în mod individual sau colectiv.

Declaraţia individuală - cadru a detaşării pentru până la trei luni

În cazul în care un operator de transport activează în mod regulat în Austria pentru un singur client naţional, angajatorul are posibilitatea de a emite o declaraţie aşa-numită individuală - cadru. Aceasta este posibilă pentru o perioadă de timp de până la trei luni şi îi implică pe toţi angajaţii pe care angajatorul planifică să îi detaşeze. Alte detaşări ale acestor angajaţi în perioada de timp stabilită nu pot fi declarate ulterior în mod separat.

Declaraţia colectivă în cazul mai multor clienţi

Dacă utilizarea transfrontalieră a angajatului acoperă îndeplinirea contractelor de servicii similare încheiate cu mai mulţi clienți, în declaraţia de detaşare se pot indica toţi clienții. Premisa este ca îndeplinirea contractelor de servicii să se realizeze printr-o corelare temporală şi locală strânsă. Aceasta se aplică şi dacă un camion livrează pentru mai mulţi clienţi în drumul său.

Aplicarea prevederilor cu privire la salariul minim pentru şoferii străini

În plus, de la începutul anului, şoferii străini se supun prevederilor legilor austriece cu privire la salariul minim în cazul transporturilor internaţionale către şi din Austria, precum şi în cazul operaţiunilor de cabotaj. Ulterior, în cazul unor astfel de transporturi, aşa-zisul salariu de bază trebuie să fie menţinut în principal conform contractelor austriece colective împreună cu criteriile de clasificare. Pe platforma de detaşare a Ministerului Federal se poate vedea salariul austriac de bază agreat în mod standard pe piaţa de transport rutier de mărfuri.

Documentele cu privire la salariu trebuie să fie păstrate în vehicul

Toate documentele cu privire la salariu – precum un contract scris de muncă, termenii şi condiţiile de angajare, evidența timpilor de lucru, evidența salariilor sau dovada de plată a salariilor –trebuie să fie păstrate în limba germană în vehicul de către şofer. Dacă şi în ce fel respectarea prevederilor cu privire la salariul minim se va controla de către autorităţi în Austria, până în prezent nu se ştie.