Dogodki

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Srečanje prevoznikov v Plovdivu

2017

Udeležba na srečanju prevoznikov v Plovdivu dne 25.11.2017 

Skupina Asko si vedno prizadeva  raziskovati nove trge in se seznaniti z lokalnimi razmerami. Zato smo sprejeli povabilo največje bolgarske prevozniške zveze, ki nas je povabila na letno srečanje v Plovdiv.

S 3-člansko delegacijo smo odpotovali v Plovdiv, da bi se informirali o bolgarskih prevoznikih in skupaj z našimi strokovnjaki na terenu podali strokovne informacije.

Dvorana je bila s približno 300 obiskovalci precej polna in z zanimanjem smo poslušali predavanje našega strokovnjaka za CMR Svena Kritzerja.

Vsekakor je bil to uspešen dogodek, ki se je zaključil z večernim banketom.