Zavarovanje pravnega varstva

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prednosti proizvodov Zavarovanje pravnega varstva

zavarovalno kritje po vsej Evropi – za določena področja možno tudi po vsem svetu,

sozavarovanje hčerinskih družb v tujini na področju EU z eno polico,

rešitve za vozni park s sporočili o ključnih dneh,

visoka kritja.

Pošlji povpraševanje

Varujemo.

Število predpisov in zakonov se povečuje tako kot odškodninsko vedenje kupcev. Tisti, ki želi uveljaviti svoje pravice, običajno potrebuje pravno pomoč. To velja tako za toženo kot za tožečo stranko.

Ponujamo.

Zavarovanje pravnega varstva je razdeljeno na različna področja storitev, od odškodninskega in socialnega varstva, varstva davčne zakonodaje, prometnega, upravnega in delovnopravnega varstva do pravic do zaščite pogodbenega, stvarnega, disciplinskega, civilnega in kazenskega prava. V večini primerov se različna področja storitev združijo v skupek polic.

V bistvu je pomembno uskladiti prava področja storitev z individualnimi potrebami in določiti ustrezne zneske kritja.

Izvajamo.

Izbira pravnih zaščitnih modulov mora biti izvedena v skladu z zahtevami, da ne pride do prekrivanj pri kritju. Koncepti kritja morajo upoštevati posebna tveganja vašega podjetja, zato je potrebna celovita ocena potreb, da bi jih lahko individualno zasnovali, tudi pri izbiri ustreznih zneskov kritja in prevzemanju zasebnih strokovnih stroškov za kazensko obrambo. Učinkovita kazenska obramba je lahko izjemno draga, in če so potrebni stroški pravnega zastopanja, se ne smejo odražati v proračunu vašega podjetja.

Špediterjem in prevoznikom svetujemo, da razširijo pravno varstvo za vozila, ki mora vključevati pravice do odškodnine in izročitve ter razumno podaljšanje kritja preiskovanja kazenskopravne zaščite.

Zelo priporočljivo je tudi prilagojeno pravno varstvo v podjetju, ki zajema zaščito v sporih z zaposlenimi pred delovnim sodiščem, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, spore z zavarovalnicami pa tudi rešitve za pogodbene spore.

Za večja prevozna podjetja ali špediterje je na voljo tudi upravna in vodstvena zaščita za prvo in drugo raven vodstvenih kadrov.

Vprašalnik

Z veseljem vam svetujemo tudi osebno!

Vzpostavite sedaj kontakt z nami.