Zavarovanje odgovornosti za prevoznike / Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR)

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prednosti proizvodov Zavarovanje odgovornosti za prevoznike / Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR)

kritje v višini najmanj 2,5 mio. EUR za vsak škodni dogodek,

nobene splošne franšize,

sozavarovanje hude malomarnosti (člen 29 Mednarodnega tovornega lista (CMR)) in nobene omejitve blaga,

sozavarovanje kabotaže in nacionalnega prava v vseh evropskih državah.

Pošlji povpraševanje

Varujemo.

Če pride do škode na blagu, delne ali popolne izgube blaga ali zamude pri dostavi med prevozom, je za to odgovoren prevoznik v skladu z določbami CMR in – kot je pogosto podcenjeno – kot dopolnitev v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne odhodne ali ciljne države. Posebna težava se pojavi, ko je prevoz multimodalen, tj. z različnimi prevoznimi sredstvi (ladja, trajekt, vlak, kombinirani prevoz). Glede na prometno pot se uporabljajo različne določbe o pravni odgovornosti.

Ponujamo.

Naše zavarovanje odgovornosti za prevoznike zagotavlja polno in prilagojeno zavarovalno kritje v okviru obveznih zakonskih predpisov o odgovornosti za prevoznike v cestnem prometu in po njem. Z odpravo omejitev kabotaže v Evropi se danes prevozniki soočajo z različnimi zahtevami glede odgovornosti. Naša polica za prevoznike zagotavlja zavarovalno kritje tako za mednarodne prevoze v skladu s predpisi CMR o odgovornosti kot tudi za domače prevoze v vseh evropskih državah (kabotažni prevozi) v skladu z ustreznimi nacionalnimi prometnimi predpisi.

Izvajamo.

Ker vaši naročniki in različne določbe o pravni odgovornosti po navadi ne poznajo nobenih izjem pri skupinah blaga, ki jih je treba prevažati, iz posameznih skupin izdelkov ne izključujemo zavarovalnega kritja. Škoda, kjer se ugovarja huda malomarnost (člen 29 CMR), in s tem povezana neomejena odgovornost sta neizmerno finančno tveganje za prevoznika. Zato naše zavarovanje odgovornosti za prevoznike ponuja izrecno zavarovalno kritje, na voljo pa je vsaj 2,5 milijona EUR na zahtevek.

Vprašalnik

Z veseljem vam svetujemo tudi osebno!

Vzpostavite sedaj kontakt z nami.