Zavarovanje GAP

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prednosti proizvodov Zavarovanje GAP

zavarovanje finančne vrzeli med nadomestno vrednostjo in stroški financiranja v primeru totalne škode;

sozavarovani so stroški za nadomestno vozilo, ki nastanejo do izdobave novega vozila;

prevzem dodatnih stroškov reševanja za odstranitev in odvoz poškodovanih vozil;

sozavarovanje franšize v primeru totalne škode z maksimalnim zneskom 1.000,00 EUR.

Pošlji povpraševanje

Varujemo.

Statistično gledano ima eno od 20 vozil, ki so udeležena v nesreči, totalko. Totalka pri najetih vozilih (lizing) pomeni tudi konec najemne pogodbe. Tukaj se skoraj vedno razkriva vrzel (angleško: »gap«) v obliki »razlike v zahtevi«. Ta vrzel lahko za gospodarska vozila znaša več tisoč evrov in jo mora vedno plačati posojilojemalec. Tudi pri predplačilih zahtevek za vračilo ne velja, saj je do njega v celoti upravičen najemodajalec. GAP-zavarovanje varuje pred opisanimi finančnimi tveganji.

Ponujamo.

V primeru totalke kasko zavarovanje motornih vozil vedno nadomesti nadomestitveno vrednost, tako imenovano trenutno vrednost. Ta je odvisna od izgube vrednosti, na katero vplivajo različni dejavniki. Za večino vozil je povprečna izguba po 12 mesecih 24 %. Vsota vseh obrokov na začetku financiranja običajno preseže 110 %, saj so vsi zneski obresti in financiranja vključeni v ta znesek. Le s polnim plačilom vseh mesečnih obrokov se pogodba financiranja konča v skladu z načrtom. Če se predčasno prekine, se morajo vsi neporavnani obroki plačati takoj, ob upoštevanju ustreznega diskontiranja. Posledično mora nastalo vrzel plačati posojilojemalec. S pomočjo GAP-zavarovanja nudimo ustrezno zavarovalno kritje, ki pokriva finančno vrzel.

Izvajamo.

V okviru GAP-zavarovanja so pokriti tudi stroški nadomestnega vozila, ki nastanejo do dostave novega vozila. Poleg tega se v primeru škode krijejo tudi dodatni stroški reševanja za pospravljanje in odstranjevanje. Če imate totalko med potovanjem, se krijejo stroški za nadaljnje potovanje, prenočitev in vrnitev. Poleg tega GAP-zavarovanje krije tudi odbitno franšizo v primeru totalke z največ 1000,00 EUR.

Vprašalnik

Z veseljem vam svetujemo tudi osebno!

Vzpostavite sedaj kontakt z nami.