Zavarovanje splošne odgovornosti

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prednosti proizvodov Zavarovanje splošne odgovornosti

zavarovanje za vse vrste poslovnih dejavnosti po vsej Evropi za škode na blagu, materialne in premoženjske škode ter okoljske škode in stroške sanacije okolja;

specializiran branžni koncept z možnostjo individualne prilagoditve;

kritja od 2,5 mio. EUR dalje;

samo ena zavarovalna pogodba za vse vrste poslovnih tveganj z enostavnim obračunom po številu zaposlenih delavcev.

Pošlji povpraševanje

Varujemo.

Za vsako obliko poslovne dejavnosti je nujno zavarovanje splošne odgovornosti. Tudi najboljšemu delavcu ali najboljšemu izdelku se včasih zgodi napaka, saj nihče ni popoln – niti človek niti stroj. Hkrati zaščita tveganja odgovornosti za zaposlene varuje njihove pravice do odsotnosti z dela.

Ponujamo.

Zavarovanje splošne odgovornosti pokriva tveganja podjetij, ki nastanejo, ko pri delu ali dobavljenih izdelkih nastane osebna, materialna ali premoženjska škodo tretji osebi. S tem zavarovanjem ne boste upravičeni samo od nadomestila škode za upravičene zahtevke, ampak predvsem od pregleda in obrambe pred neupravičenimi zahtevki. V bistvu je povezano tudi s pravnim varstvom, s katerim se zavarovatelj zavezuje k obrambi pred neupravičenimi zahtevki, po potrebi tudi na sodišču.

Obseg zavarovanja splošne odgovornosti je v glavnem odvisen od celovitega in pravilnega opisa delovanja podjetja.

Izvajamo.

V okviru intenzivne analize tveganj določamo tveganja, ki so specifična za podjetja, in s tem zagotovimo individualno zavarovanje vašega podjetja.

V skladu z našim strokovnim znanjem nudimo posebej razvite posebne koncepte za zemeljska dela, špediterske, transportne in logistične panoge, ki že nudijo zelo celovito zavarovalno kritje.

Poleg običajnih tveganj, povezanih s prevozom, skladiščenjem, posredništvom, natovarjanjem in razkladanjem lastnih in tujih vozil vseh vrst, uporabo opreme tretjih oseb, skrbništva nad ključi, ravnanje z blagom, kot so obdelava, manipulacija, čiščenje, določanje cen, označevanje in podobno, zavarovanje krije tudi delovanje pralnic, čistilnih naprav, bencinskih črpalk in delavnic – tudi v imenu tretjih oseb.

Z evropskim kritjem, kritjem okoljske škode in stroškov obnovitve okolja, s širitvijo IT in kibernetskih tveganj ter s številnimi drugimi posebnimi komponentami dosledno krijemo različna druga tveganja.

Vprašalnik

Z veseljem vam svetujemo tudi osebno!

Vzpostavite sedaj kontakt z nami.