Zavarovanje stvari ‘‘all risks‘‘

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prednosti proizvodov Zavarovanje stvari ‘‘all risks‘‘

popolno zavarovanje za podjetje brez podlimitov,

obrnjeno dokazno breme,

jasno določene izključitve,

posledične škode so v nekaterih primerih celo pri dogodkih navedenih izključitev znova sozavarovane.

Pošlji povpraševanje

Varujemo.

Zavarovalno kritje za zgradbe in njihovo vsebino oziroma pisarniško in poslovno opremo ter lastno in tuje skladiščno blago. Nujno je potrebno za vse lastnike nepremičnin in premoženja pa tudi pogodbene stranke, npr. iz pogodb o najemu ali skladiščenju.

Ponujamo.

Premoženjsko zavarovanje »all risks« podjetjem ponuja ugodnosti celovitega zavarovanja v modularnem sistemu v skladu z mednarodnimi standardi. Zanj je značilna struktura v štirih modulih, in sicer najprej nevarnosti požara, udara strele in eksplozije ter v drugem modulu tako imenovane dodatne nevarnosti, ki v bistvu obsegajo premoženjsko kritje (voda, vihar, toča itd). V tretjem modulu so zavarovane druge izrecno poimenovane nevarnosti, ki jih v najširšem pomenu povzročajo izjemne naravne okoliščine, tj. od škode zaradi plazov do poplav ali potresov. Ne nazadnje je osrednji del kritja naveden v četrtem modulu, tako imenovane neimenovane nevarnosti. Tukaj je zagotovljeno zavarovalno kritje proti vsem nevarnostim, ki niso vključene v drugih modulih. To zagotavlja celovito zaščito pred nenadno nepredvideno škodo.

Izvajamo.

Skupaj s pregledom v okviru intenzivne analize tveganja ugotovimo posamezna tveganja in določimo zavarovane zneske. V okviru analize pregledamo in ustrezno evidentiramo vse primerne dogodke, ki se nanašajo na tveganja.

To zagotavlja popolno zavarovalno zaščito za podjetje brez sublimitov z jasno opredeljenimi izključitvami in prevalitvijo dokaznega bremena.

Vprašalnik

Z veseljem vam svetujemo tudi osebno!

Vzpostavite sedaj kontakt z nami.