Zavarovanje logistike

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prednosti proizvodov Zavarovanje logistike

celovito zavarovanje v skladu s potrebami, individualizirano za opravljeno storitev logistike;

enotno zavarovalno kritje z Master Cover, po potrebi po vsem svetu;

popolno zavarovalno kritje za tveganja poslovne in okoljske odgovornosti, za razširjeno odgovornost za proizvode, stroške odpoklicev izdelkov, odgovornost na področju informacijske tehnologije (IT), tveganje prekinitve in izpada poslovanja, zahtevke za odškodnino v primeru požara, nepremičninska tveganja, tveganja v zvezi s stroji in elektronskimi napravami;

kritja v višini 50 mio. EUR in več.

Pošlji povpraševanje

Varujemo.

Ponudniki logističnih dejavnosti delujejo v zelo zapletenem in turbulentnem delovnem okolju z ustrezno visokim tveganjem. Ker so logistične dejavnosti v glavnem proizvodne ali pogodbene storitve, ta tveganja več ne pokrivajo običajnega zavarovanja prometne odgovornosti.

Ponujamo.

Ponudnik logističnih storitev zato nujno potrebuje dodatne rešitve pri zavarovanju, ki poleg tveganj, ki izhajajo iz transportne pogodbe, zavaruje tudi podjemno pogodbo, pogodbo o storitvah in individualne logistične pogodbe. Te pogodbe so še posebej pomembne, saj pogosto posegajo po neomejeni krivdni odgovornosti. Ta lahko pri koncentriranih tokovih blaga privede do potrebnih zneskov kritja v višini 50 milijonov EUR in več. Ob tem je treba omeniti posledice morebitne prekinitve dobavne verige (supply chain).

Izvajamo.

Logistične storitve zahtevajo temeljno obvladovanje tveganj in nujno zahtevajo intenzivne in podrobne analize tveganj ter pravilno in jasno oblikovanje pogodb. Samoumevno je, da nujnega zavarovalnega kritja v skladu s potrebami ni mogoče vzeti iz modula. Analiziramo obstoječa tveganja, zagotovimo, da so različne zavarovalne pogodbe pripravljene v skladu s pogodbo ob upoštevanju pravilnega in potrebnega kritja, ter individualiziramo premije in lastne deleže z ekonomskega vidika ter po potrebi zagotovimo enotno zavarovalno kritje po vsem svetu z ustreznim kritjem Master-Cover.

Vprašalnik

Z veseljem vam svetujemo tudi osebno!

Vzpostavite sedaj kontakt z nami.