Impresum

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Izdajatelj

asko assekuranzmakler GmbH
Egerbach 58 a
A-6334 Schwoich

Telefon: +43 - (0)5372 - 6 24 60
Telefax: +43 - (0)5372 - 6 24 24
E-Mail: a-info@asko24.com
Internet: www.asko24.com

Direktor: Robert Kögl
Davčna številka: 088/6990
Številka vpisa v register: Innsbruck FN 190594 k

Avtorska pravica

Vse pravice pridržane. Za besedila, fotografije, grafike, zvok, animacije in videoposnetke kot tudi njihovo razporeditev na spletni strani Skupine Asko velja zaščita avtorskih pravic in drugih zakonov o varstvu. Vsebina te spletne strani se ne sme kopirati, širiti in spreminjati v komercialne namene ali postati dostopna tretjim osebam. Opozarjamo, da si za fotografije na spletni strani avtorske pravice pridržuje tretja oseba. © Copyright Asko group. Vse pravice pridržane. Skupina Asko daje pravico, da se lahko razpoložljivo besedilo na tej spletni strani shrani in razmnožuje.

Odgovornost

Ta spletna stran je bila narejena z največjo možno skrbnostjo. Neodvisno od tega ne jamčimo za napake, aktualnost, pravilnost ali popolnost vsebovanih informacij. Izključena je vsa odgovornost za škode, ki izhajajo neposredno ali posredno iz uporabe te spletne strani, v kolikor ne temeljijo na namerni ali hudi malomarnosti. Če ste s te spletne strani napoteni na spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, Skupina Asko ne prevzema odgovornosti za njihove vsebine. Skupina Asko si pridržuje pravico, da brez predhodne napovedi spremeni ali dopolni razpoložljive informacije. Skupina Asko ne odgovarja za posredne ali neposredne škode, vključno z zamujenimi dobički, ki so nastali na podlagi informacij ali kako drugače v zvezi z informacijami, ki so na voljo na tej spletni strani.

Blagovna znamka

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke na tej spletni strani pravno zaščitene v korist Skupine Asko.

Zavrnitev odgovornosti

Na tej strani smo ustvarili povezave na druge strani. Za vse te povezave velja: skrbnik te spletne strani izrecno izjavlja, da nima nobenega vpliva na oblikovanje in vsebine povezanih strani. Zato se s tem izrecno distanciramo od vseh vsebin vseh povezanih strani na tej spletni strani in si teh vsebin ne lastimo. Ta izjava velja za vse na tej spletni strani prikazane povezave in za vse vsebine strani, h katerim povezave vodijo.

Pravna izjava EU

Posrednik je v poslovnem informacijskem sistemu Avstrija (GISA) vnešen pod številko GISA 22173089
kot  "zavarovalni posrednik". Informacije so na voljo na spletnem naslovu www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister.
Posrednik je pravno in pogodbeno neodvisen in ni vezan na nobeno zavarovalno družbo in nima deleža v zavarovalni družbi.
Poleg tega ni nobenih udeležb zavarovalnih družb katere koli vrste pri posredniku.

Poravnalni organ

izvensodno reševanje sporov – skladno z 42. k čl. Zakona o zavarovalni pogodbi pri: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung Leipziger Straße 104, 10117 Berlin. Robert Kögl – Skupina Asko

Arbitražni svet

Pravne službe in arbitražni odbor (RSS) Združenja zavarovalnih posrednikov in
zavarovalnih svetovalcev
Johannesgasse 2/1/2/28
AT-1010 Dunaj
Telefon: +43 5 90 900 4816
Domača stran: https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/rechtsservice-und-schlichtungsstelle-rss.html

Oblikovanje spletnega mesta in razvoj

styleflasher_ | Die Web-, Onlineshop- und Shopware-Agentur
Karl Schönherr-Str. 1
A-6300 Wörgl
Web: www.styleflasher.at

Namig

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletno mesto za analiziranje podjetja Googl Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja t. i. »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. S pomočjo piškotkov pridobljene informacije o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) se prenesejo in shranijo na Googlov strežnik v ZDA. Google bo te informacije uporabil, da bi ocenil vašo uporabo spletne strani za sestavo poročila o aktivnostih spletne strani za upravljavce le-teh ter za zagotavljanje storitev, povezanih z uporabo spletnih strani in spleta. Prav tako bo Google te informacije po potrebi posredoval tretji osebi, v kolikor je to zakonsko predpisano ali v kolikor tretja oseba te podatke obdeluje po naročilu Googla. Google ne bo v nobenem primeru povezal vašega IP-naslova z drugimi Googlovimi podatki. Namestitev piškotkov lahko preprečite s primernimi nastavitvami svojega brskalnika; opozarjamo pa vas, da v tem primeru številnih funkcij te spletne strani morda ne boste mogli uporabljati v celotnem obsegu. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo svojih zbranih podatkov s strani Googla na prej naveden način in vrsto ter v prej naveden namen.