Dogodki

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Udeležba na letnem srečanju prevoznikov v Grazu pod moto "digitalizacija"

2019

Strokovno srečanje Štajerske dne 18.05.2019

Letos je strokovna skupina za tovorni promet, ki jo vodi predsednik Peter Fahrner in direktorica Anja Krenn, 18. maj povabila obiskovalce v Stadthalle Graz.

Ta moderna in v prihodnost usmerjena lokacija je bila odlična nastavitev za letošnjo strokovno skupinsko konferenco, ki je potekala pod motom "Alternative in alternativna goriva". To geslo je bilo tudi osrednja tema proizvajalcem avtomobilov in ostalim udeležencem srečanja.

Tudi mi smo lahko ponovno izmenjali izkušnje in novosti na področju zavarovanja ter obširno razpravljali o njih s strankami.