news

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Nova pravila za tuje voznike v Avstriji

ponedeljek, 23 januar 2017

Odslej veljata v Avstriji za čezmejni promet avstrijska minimalna plača in direktiva EU o napotitvi delavcev. S tem morajo biti podjetniki in vozniki seznanjeni.

Avstrijska vlada je 1. januarja 2017 v cestnem tovornem prometu uporabo avstrijske minimalne plače in direktive EU o napotitvi delavcev razširila na vse čezmejne prevoze iz Avstrije in v Avstrijo. Izvzet iz tega je samo tranzitni promet.

Nova pravila za tuje voznike v Avstriji 

Odslej veljata v Avstriji za čezmejni promet avstrijska minimalna plača in direktiva EU o napotitvi delavcev. S tem morajo biti podjetniki in vozniki seznanjeni.

Avstrijska vlada je 1. januarja 2017 v cestnem tovornem prometu uporabo avstrijske minimalne plače in direktive EU o napotitvi delavcev razširila na vse čezmejne prevoze iz Avstrije in v Avstrijo. Izvzet iz tega je samo tranzitni promet.

Prijava napotitve delavcev pri bilateralnih prevozih in kabotažah

Pred začetkom opravljanja dela v Avstriji je za voznike, ki opravljajo čezmejne prevoze iz Avstrije in v Avstrijo ter kabotaže, na platformi za napotitve delavcev avstrijskega zveznega ministrstva za delo, socialne zadeve in zaščito potrošnikov treba oddati prijavo napotitve delavcev. Ob vstopu na ozemlje Republike Avstrije mora voznik prijavo napotitve delavcev imeti pri sebi.

Možne olajšave pri prijavi napotitve delavcev

Načeloma mora delodajalec vsako posamezno napotitev delavcev sporočiti na Dunaj. Prijava napotitve delavcev za daljše časovno obdobje je mogoča samo v izjemnih primerih. Kot možno olajšavo pri prijavi ponuja ministrstvo možnost okvirne ali zbirne prijave.

Okvirna prijava napotitve delavcev za čas do treh mesecev

Če neko transportno podjetje v Avstriji redno opravlja delo za samo enega avstrijskega prejemnika storitev, ima delodajalec možnost, da odda tako imenovano okvirno prijavo. Takšna prijava je mogoča za časovno obdobje do treh mesecev in so v njej navedeni vsi delojemalci, ki jih delodajalec namerava uporabiti za to delo. Nadaljnjih napotitev teh delojemalcev v določenem časovnem obdobju v tem primeru ni treba posebej prijavljati.

Zbirna prijava v primeru več naročnikov

Če čezmejni angažma delojemalca zajema izpolnjevanje enakovrstnih pogodb o opravljanju storitev, ki so sklenjene z več naročniki, so lahko v prijavi o napotitvi delavcev navedeni vsi naročniki. Prvi pogoj za to je, da se pogodbe o opravljanju storitev izpolnjujejo v ozki krajevni in časovni povezavi. Takšen primer je, če kamion na svoji poti dostavlja pošiljke več strankam.

Uporaba določil o minimalni plači za tuje voznike

Poleg tega za tuje voznike od začetka leta pri čezmejnih prevozih iz Avstrije in v Avstrijo ter pri kabotažah veljajo avstrijska določila o minimalni plači. Pri takšnih prevozih je načeloma treba upoštevati tako imenovano osnovno plačo v skladu z avstrijskimi kolektivnimi pogodbami skupaj z uvrstitvenimi kriteriji. Na platformi za napotitev delavcev zveznega ministrstva se je mogoče seznaniti z avstrijsko osnovno plačo pri opravljanju dejavnosti cestnega tovornega prometa, ki je dogovorjena s kolektivno pogodbo.

Dokumentacijo o plači mora voznik imeti v vozilu

Vso dokumentacijo v zvezi s plačo – kot so pisna pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnem razmerju s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz njega, zapisniki o delovnih časih, zapisniki o plačah ali plačilni listi – mora voznik imeti v nemškem jeziku s seboj v vozilu. Ali in kako bodo avstrijski organi preverjali upoštevanje določil o minimalni plači, še ni znano.