news

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Izboljšan obseg zavarovanj z našim CMR / prevozniškim zavarovanjem

torek, 03 januar 2023

V zadnjih letih so se zahteve do prevoznikov spremenile, kar neposredno vpliva na njihovo vsakodnevno delo. Globalizacija in digitalizacija pomenita, da se za prevoznike pojavljajo nova tveganja, vendar tudi škode oz. tveganja izginjajo, ker ni več povpraševanja po določenih storitvah.

S trenutnimi zavarovalnimi pogoji našim strankam že nudimo obsežno zavarovanje - z lastnim voznim parkom ali brez - pri izpolnjevanju naročil strank doma in v tujini.

 

Na podlagi bogatih izkušenj na področju CMR / prevozniških zavarovanj in vsakodnevnega osebnega stika s strankami, smo upoštevali zahteve naših strank in v marsičem izboljšali obseg naših zavarovanj.

 

Spodaj je kratek pregled pomembnih izboljšav asko CMR / prevozniškega zavarovanja:

  • Zvišanje zavarovalne vsote za škodo na blagu na 2,50 mio EUR
  • Zvišanje zavarovalne vsote za izključno finančne škode na 600.000 EUR
  • Ni povečane franšize v primeru izgubljenega blaga
  • Geografski obseg, ki presega Evropo
  • Nadomestne storitve letalskega tovornega prometa s tovornjaki so prav tako pavšalno zavarovane
  • Odgovornost iz pogodb o prevozu blaga je zavarovana pod fikcijo, da je namesto pogodbe o prevozu podlaga CMR/prevozna pogodba
  • Avans s strani zavarovalnice v primeru neizogibne prometne nesreče
  • Neomejeno kritje stroškov reševanja, odvoza in uničenja blaga v primeru škodnega dogodka
  • Stroški čiščenja, če pride do blagovne škode v podjetju med nakladanjem in razkladanjem, bodo povrnjeni
  • Posledična škoda prejemnika zaradi mešanja blaga med transportom, npr. v silosu so tudi zavarovani

 

Te izboljšave ne veljajo le za nove pogodbe, naše stranke z obstoječimi CMR/prevozniškimi zavarovalnimi policami imajo samodejno tudi zavarovalno kritje pod novimi, izboljšanimi pogoji brez dodatnih stroškov.