news

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

prepoved nakladanja in razkladanja za voznike v Španiji

četrtek, 27 oktober 2022

2.9.2022 je v Španiji z zakonodajno uredbo 3/2022 začela veljati prepoved nakladanja in razkladanja za voznike tovornjakov.

Ta prepoved ustreza dolgoletni želji španskih transportnih podjetij in špediterjev. Zaradi tega odloka je zdaj voznikom vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone prepovedano nakladati in razkladati na španskem ozemlju.

Ta zakon je bil sprejet že marca 2022. V veljavo pa je stopil šele v začetku septembra 2022. Tako imajo pošiljatelji in prejemniki možnost najeti in ustrezno usposobiti osebje za nakladanje in razkladanje (npr. skladiščno osebje, voznike viličarjev).

Vendar ta španski zakon predvideva številne izjeme od prepovedi nakladanja in razkladanja s strani voznikov tovornjakov. Te izjeme se večinoma nanašajo na primere, pri katerih morajo vozniki tovornjakov pomagati. To so npr. selitev in prevoz pohištva, prevoz živali, prevoz vozil, paketne storitve, prevoz z žerjavom in prevoz tovora v cisternah in prekucnikih.

Nadzor nad izpolnjevanjem te zakonske zahteve izvajajo španski prometni organi. V primeru kršitve te zakonske določbe se lahko izreče visoka globa od 4001 do 6000 evrov.

Zato je priporočljivo in pomembno, da se vsem voznikom naroči, naj v prihodnje ne izvajajo nobenih dejavnosti nakladanja in razkladanja v Španiji, saj se lahko ustrezne globe naložijo ne samo španskim, temveč tudi tujim prevoznikom.

V tem kontekstu se postavlja vprašanje, ali bi morali tudi bodoči vozniki tovornjakov zahtevati zavarovanje blaga na nakladalni točki, da bi se izognili globam v Španiji. Po našem mnenju tematika zavarovanja tovora še ni razčiščena. Ker je prepoved nakladanja in razkladanja v Španiji povsem nova, pomembno je ugotoviti, kako dosledno jo španski organi izvajajo v praksi. V vsakem primeru ostaja vznemirljivo.