news

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Stečaj romunske zavarovalnice City Insurance S.A.

ponedeljek, 20 september 2021

Zaradi stalnih finančnih težav je romunski nadzorni organ za zavarovalnice s sklepom z dne 17. 09. 2021 zavarovalnici City Insurance S.A. odvzel licenco. Posledice stečaja so naslednje:

 

Zaenkrat vse zavarovalne pogodbe ostanejo veljavne do konca zavarovalne dobe. Romunski jamstveni sklad FGA vstopa v obstoječe zavarovalne pogodbe kot nosilec tveganja. Vendar je treba opozoriti, da je na voljo znesek kritja v višini približno 90.000,00 evrov na posameznega zavarovalca. Omenjeni znesek še zdaleč ne bo zadosten, zlasti v primeru odškodninskih zahtevkov. Za podjetja lahko to pomeni nepredvidljivo finančno tveganje, saj zakonske obveznosti seveda še naprej veljajo v celoti.

 

Za zavarovalce zavarovalnice City Insurance S.A. zato nujno priporočamo, da takoj sklenejo novo zavarovanje. Z veseljem bomo podprli vas in vaše podizvajalce pri iskanju nove zavarovalnice v svoji pisarni v Romuniji.

 

Kakšne so razmere za naročnike romunskih transportnih podjetij? Kakšne težave lahko nastanejo?

 

Na področju transportne odgovornosti/zavarovanja CMR se lahko na primer podrejeno kritje izgubi, če pooblaščeni špediter izda potrdilo o kritju CMR zavarovalnice City Insurance S.A. Zato je treba nemudoma preveriti kritja CMR pri podizvajalcih. Zadevne špediterje je treba takoj pozvati, da priskrbijo novo kritje. Tudi pri zavarovanju odgovornosti pri motornih vozilih bi lahko nezadostno zavarovalno kritje pooblaščenega podizvajalca imelo negativne posledice za naročnika. Pomanjkanje kritja na primer pomeni, če naročnik svojim strankam s podpisom potrdi, da so podizvajalci ustrezno zavarovani, kar pa v primeru zavarovalnice City Insurance S.A. več ne drži.

 

Povzetek najpomembnejših točk

  • Zavarovalci zavarovalnice City Insurance S.A. naj čim prej sklenejo novo zavarovanje.
  • Naročniki naj takoj preverijo zavarovalno kritje svojih podizvajalcev na vseh področjih v zvezi s pogodbami zavarovalnice City Insurance S.A., po potrebi naj si priskrbijo novo zavarovalno kritje.

 

Ekipa asko vam bo z veseljem odgovorila na vsa vprašanja!