News

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Prevozi znotraj Anglije

sreda, 20 julij 2016

Spoštovani,
če pogosto opravljate prevoze znotraj Anglije ali če je to vaš namen v prihodnosti, vas prosimo, da skrbno preberete ta prispevek.
Prevozniki in špediterji se pri kabotažnih prevozih v Angliji pogosto nevede izpostavljajo višjim odgovornostim.

Prevozi znotraj Anglije 

Spoštovani,

če pogosto opravljate prevoze znotraj Anglije ali če je to vaš namen v prihodnosti, vas prosimo, da skrbno preberete ta prispevek.

Prevozniki in špediterji se pri kabotažnih prevozih v Angliji pogosto nevede izpostavljajo višjim odgovornostim.

Angleško pravo se bistveno razlikuje od pravnih redov držav celinske Evrope. Tam ne poznajo niti civilnega niti gospodarskega prava, kaj šele transportno pravo, temveč je v rabi le tako imenovano običajno pravo ("Common Law"), ki se je razvilo iz odločitev o posameznih primerih. Zaradi tega dejstva številna vprašanja na področju transportnega prava še nimajo odgovorov.

Za prevoze znotraj Anglije se uporablja običajno pravo ("Common Law"), ki za primer izgube ali poškodovanja blaga predvideva neomejeno odgovornost. To neomejeno odgovornost je mogoče omejiti, če se s pogodbenim partnerjem sprejme dogovor o manjši najvišji odgovornosti.

Številni angleški podjetniki uporabljajo posebej za to predvidene pogoje:

prevozniki -> združenje RHA (Road Haulage Association); najvišja meja odgovornosti 1300 funtov/tono;

špediterji -> združenje BIFA (British International Freight Association); najvišja meja odgovornosti 2 SDR/kg.

Ker lahko te pogoje uporabljajo samo člani navedenih združenj, je za tuja podjetja priporočljivo, da se glede najvišjih mej odgovornosti ravnajo po teh pogojih.

Priporočamo vam, da ob sklepanju pogodb pazljivo preberete pogoje svojega poslovnega partnerja in sami navedete najvišjo odgovornost v skladu s tovornim listom (CMR) ali z zgoraj navedenimi pogoji, ker morda pogoji vašega pogodbenega partnerja predvidevajo drugačno višino odgovornosti.

Za vas kot zavarovalca pomeni dogovor o najvišji odgovornosti v primeru škode manjšo obremenitev police.

V primeru vključitve podpogodbenikov je treba vselej preveriti, ali podjetnik ima veljavno polico in ali zavarovatelj zagotavlja zavarovalno varstvo za prevoze znotraj Anglije.

V primeru nadaljnjih vprašanj v zvezi s to temo smo vam za odgovore z veseljem.