news

Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

Zakon o priklopnih vozilih v Nemčiji spremenjen – brez denarnega nadomestila za dvojno zavarovanje?

petek, 17 julij 2020

S 17.07.2020 je nemški zvezni parlament revidiral 50-odstotno jamstvo priklopnika iz t. i. "denarnih nadomestil za dvojno zavarovanje" – je vse spet tako, kot je bilo pred sodbo nemškega zveznega vrhovnega sodišča iz leta 2010?

Vse od sodbe nemškega zveznega vrhovnega sodišča z dne 27.10.2010 je razdelitev odškodnine ob nesrečah z priklopnimi vozili v Nemčiji, izhajajoč iz obveznega škodnega zavarovanja motornih vozil in priklopnikov, predvidevala 50-odstotno soodgovornost – ne glede na škodo (na podlagi kopičenja zavarovanj).

 

S 17.7.2020 je v veljavo stopila težko pričakovana sprememba zakona:

 

Pri nesrečah, do katerih je prišlo v Nemčiji, odgovornost za nastalo škodo na priklopnih vozilih sedaj ponovno prevzame vlečno vozilo. Kar pa še ne pomeni, da se nobene škode ne pripiše priklopniku/polpriklopniku. Spremenjeni zakon izrecno zapoveduje:

 

„V kolikor je priklopnik povzročil večje tveganje kot vlečno vozilo, se odgovornost za škodo ne pripiše vlečnemu vozilu.“

 

Jasno je poudarjeno, da „zgolj vleka priklopnika v dežju še ne pomeni nujno tudi večjega tveganja.“

 

Kaj to pomeni za vaše avtomobilsko zavarovanje?

 

Zlasti pri tehničnih okvarah obstaja preostalo tveganje, ki ga lahko pripišemo priklopniku/polpriklopniku. Glede na konkretnost posameznega primera semkaj prištevamo:

  • počene pnevmatike na priklopniku/polpriklopniku
  • neupoštevanje proste višine prehoda pri mostu
  • ledene plošče
  • okvarjene zavore na priklopniku/polpriklopniku
  • preobremenjenost priklopnika/polpriklopnika (daljša zavorna pot)

 

Kadarkoli v Nemčiji škodo povzroči priklopno vozilo, ki ni zavarovano po isti pogodbi, naša strokovna skupina za ocenitev škode preveri, ali je priklopnik/polpriklopnik botroval zvišanju tveganja. Na ta način zavarovalnica ustrezno oceni škodo, obenem pa prepreči ponarejanje vašega deleža škod – slednje neposredno vpliva na višino vaše zavarovalne premije, ki jo morate plačati.

 

Na podlagi te spremembe zakona mora biti vaša premija avtomobilskega zavarovanja v Nemčiji ponovno ovrednotena, zlasti v primeru, če vaš priklopnik/polpriklopnik vleče tretja oseba.

 

Naši strokovnjaki za motorna vozila vas pri tem podpirajo, da bi lahko s pomočjo analize vaših podatkov našli karseda ugodno rešitev vaših stroškov zavarovanja.

 

V kolikor še niste naša stranka: stopite z nami v kontakt in preizkusite naše storitve, da boste plačali „pravo“ premijo avtomobilskega zavarovanja – pri vašem pravem ponudniku.