Sklenitev zavarovanja blaga med prevozom s pomočjo spletnega sistema!

ABGB

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch